Loading ShortCourses

การใช้โปรแกรม Mocrosoft Power Point 2016

Mocrosoft Power Point 2016

สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้

เนื้อหาหลักสูตร

 • หลักการออกแบบงานนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • การใช้รูปภาพแบบไม่ผิดลิขสิทธิ์ และการตกแต่งภาพ
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 • แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 • การทำงานกับข้อความและ Placeholder
 • การเปลี่ยน Layout ของสไลด์
 • การจัดการกับสไลด์
 • มุมมองในงานนำเสนอ
 • การกำหนดขนาดของงานนำเสนอ
 • การบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
 • การออกแบบสไลด์โดยใช้ Master
 • การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ตกแต่งภาพแทน โปรแกรม PhotoShop
 • การสร้าง Infographic ด้วยคำสั่ง Merge Shape
 • การทำงานกับ Smart Art
 • การทำงานกับตาราง (Table)
 • การทำงานกับแผนภูมิ (Chart)
 • การสร้างจุดเชื่อมโยง
 • การใส่ Effects เคลื่อนไหวแบบมีมิติ
 • Transition (Effects การเปลี่ยนแผ่นสไลด์)
 • Animations (Effects ของวัตถุในสไลด์)
 • การใช้คำสั่ง Trigger ประยุกต์สร้างเกมส์
 • การใส่และปรับแต่งไฟล์เสียง (Audio)
 • การใส่และปรับแต่งไฟล์วิดีโอ (Video)
 • การแปลงงานนำเสนอให้เป็นคลิป VDO
 • การตั้งค่าการนำเสนอ (Set Up Show)
 • การควบคุมการนำเสนอ
 • การกำหนดให้นำเสนอเฉพาะบางสไลด์ด้วย Custom Show
 • การสร้างเอกสารประกอบการนำเสนอแบบ ต่างๆ (Handouts, Notes Page, PDF)
 • การตั้งค่าการพิมพ์
 • การสร้าง Infographic จากเว็บไซต์ต่างๆ (Canva, Piktochart, easelly)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้้มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

วัน-เวลาที่เรียน

15-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ ดูแผนที่

ค่าธรรมเนียมการอบรม

9,900 บาท (พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์อัครินทร์ ลิ้มจรัสรัตน์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยดุสิตธานี

หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี

1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์), แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หลักสูตรการทำขนมเค้ก และขนมอบมืออาชีพขั้นสูง

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถทำเค้ก รสชาติอร่อยหน้าตาสวยงาม ที่ขายใน ร้านอาหารหรู…

ดูรายละเอียด
Dim Sum Course

เรียนรู้การทำติ่มซำแบบต้นตำรับของห้องอาหารจีน ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักแล…

ดูรายละเอียด

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo