Loading ShortCourses

กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

In-Depth Marketing Strategies for Hotels and Resorts

สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนและการแข่งขันสูงมาก การทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการมาพักของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมเพื่อให้โรงแรมสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน การตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับโรงแรมอย่างมหาศาล และยังทำให้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้โดยไม่ยากนัก ดังนั้นผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมจึงจำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์การตลาดให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารโรงแรมได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และได้ผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

 • การปรับตัวในยุควิกฤตโควิด19
 •  ความสำคัญของการตลาด และความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขาย
 •  ส่วนประกอบของการตลาดและการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาด
 •  ความสำคัญของ ‘การวางตำแหน่งทางการตลาด’ (Marketing positioning)
 •  Dos and Don’ts ในการทำการตลาด
 •  สิ่งที่ลูกค้าอยากได้และสิ่งที่แบรนด์ควรทำ
 •  การปรับตัวของเจ้าของธุรกิจและนักการตลาด
 •  การสร้างจุดต่างจากคู่แข่ง’ และการหา ‘จุดขาย’ ให้กับโรงแรม
 •  วิธีการเลือกช่องทางการขาย และวิธีการเลือกกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อ ช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้
 •  การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
 •  การทำแผนการตลาด (Marketing Plan)

– SWOT Analysis

– Market Analysis

– Situation Analysis

– Competitor Analysis

– Budget

– Action plan

– กรณีศึกษา (case study)

– Marketing Plan Workshop

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการโรงแรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการทำตลาดโรงแรมโดยเฉพาะ

วัน-เวลา

9-10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ ดูแผนที่

ค่าธรรมเนียมการอบรม

9,900 บาท (พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณชิน พิทักษ์ นรเทพกิตติ

GM Sofitel Luang Prabang & 3 Nagas Luang Prabang และอดีต Director of Sales Sofitel Bangkok Sukhumvit ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการขายและการตลาดทั้งในและนอกประเทศ มากว่า 14 ปี

หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี

1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์), แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo