ข่าวประกาศการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ประเภทโครงการพิเศษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(สอบวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก >>Click<<

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo