ข่าวประกาศการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประเภทโควตา รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2563

(สอบวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563)

 

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยสามารถค้นหารายชื่อของตนเองได้โดย คลิกที่นี่

2. รายละเอียดรายงานตัวนักศึกษาใหม่

3.1 ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ดาวน์โหลด
3.2 ข้อปฏิบัติของนักศึกษาที่เรียนวิชาปรับพื้นฐาน อ่านต่อ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo