Surasak Wisitrattapong

Surasak Wisitrattapong

General Manager | Siam Place Airport Hotel

Assist. General Manager | Primetime Hotel Bangsaen

 

“ความประทับใจที่มีต่อ Dusit Thani College” สำหรับผมแล้ว Dusit Thani College เป็นมากกว่าสถานศึกษาที่ให้ความรู้ แต่เป็นเหมือนกับสิ่งที่ค่อยจัดระบบความคิดของตัวผมเองในด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม จากเดิมที่เคยคิดว่าตัวเราเองเก่งเพราะอยู่ในธุรกิจโรงแรมมากว่า 4 ปี แต่เมื่อตัดสินใจเข้ามาศึกษาที่นี่ ทำให้ความคิดของผมเปลี่ยนไปมองเห็นการจัดการธุรกิจโรงแรมของผมเองดีขึ้นด้วยการนำวิชาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และคำแนะนำจากอาจารย์ทุกๆท่านมาปรับใช้ในธุรกิจของผมเอง แต่สิ่งที่ได้มากกว่าความรู้ในห้องเรียนนั้นก็คือ มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ Dusit Thani College 10 อาจารย์ทุกๆ ท่าน และพี่ๆ น้องๆ ชาว Dusit Thani College ทุกคน

สิ่งที่ Dusit Thani College ให้กับผมคือ การที่ผมนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาใช้กับองค์กรของผมให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคคล ด้านการตลาด ด้านการบริการ เป็นต้น อีกทั้งทำให้ตัวเรามีศักยภาพในอาชีพสายบริการอย่างแท้จริง ดังนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ คือการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Dusit Thani College

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo