หน่วยงานให้บริการนักศึกษา

แผนกกิจการนักศึกษา

ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้

  • การแนะแนวอาชีพ และประสานงานกับสถานประกอบการ
  • การผ่อนผันทหาร
  • การกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา
  • การประกันอุบัติเหตุ
  • การทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา
  • การให้คำปรึกษาต่างๆ และข้อมูลที่พักในเมืองพัทยา
  • การประสานงานกับผู้ปกครองของนักศึกษา

แผนกทะเบียน

ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านการลงทะเบียนเรียน การถอนรายวิชา การยื่นขอเอกสารประภทต่างๆ

แผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์

เป็นผู้ดูแลด้านการรับสมัครนักศึกษา การติดต่อประสานงานกับโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมและขอทำกิจกรรมที่วิทยาลัย

แผนกบริการวิชาการ

เป็นผู้ดูแลหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นประเภทต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมในองค์กร การจัดงานจัดเลี้ยงภายในองค์กร เป็นต้น

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save