Contact Journal Editor

Contact Journal Editor

แผนกพัฒนาตำราและวารสาร ฝ่ายวิจัย

อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1406

ณัฏฐ์นรี  เพิ่มทอง

ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาตำราและวารสาร

ผู้ประสานงาน

Tel: 023617811-3  ext. 424

Email:  Journal@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save