งานบริการล็อกเกอร์

วิทยาลัยดุสิตธานีมีการบริการอีกรูปแบบหนึ่งนั้นคือ บริการรับฝากของซึ่งเป็นหนึ่งบริการที่จะอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการโดยจัดหาตู้ล็อกเกอร์จัดเตรียมไว้ให้ ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 1

ตู้ล็อกเกอร์ฝากของจึงมีบทบาทสำคัญมากสำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ต้องแบกสัมภาระมากมายเข้าเรียนในวิชาปฏิบัติการครัว ทางแผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จึงจัดตู้ล็อกเกอร์ฝากของมาให้บริการไว้อย่างจำกัด สำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านการประกอบอาหารท่านใดมีความประสงค์ใช้บริการตู้ล็อกเกอร์แจ้งความประสงค์และดำเนินการตามขั้นตอนได้ที่ http://reg.dtc.ac.th

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่องานบริการล็อกเกอร์
สำนักกิจการนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์  02-361-7811-3 ต่อ 126

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo