กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยจัดสวัสดิการด้านทุนการศึกษาและการหารายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษา ดังนี้

ทุนการศึกษา / กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • ทุนการศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี
  • ทุน“พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”
  • ทุน”ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย”
  • ทุน“ดุสิตธานี”
  • ทุน“นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น”
  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • กองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
  • รางวัลบัณฑิตต้นแบบคนดี

ติดต่อสอบถาม : สำนักกิจการนักศึกษา 02-361-7811-3 ต่อ 128

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo