อัครพงศ์ บรรเทิง

อัครพงศ์ บรรเทิง

Expert Consultant & Business Owner / Florist | Lamer UK / Natty Flora Design UK

รุ่น 41 การจัดการโรงแรม

 

การก้าวเข้าสู่ครอบครัววิทยาลัยดุสิตธานีรุ่น 41 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวในชีวิต ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงาน มีอาชีพที่มั่นคงในต่างแดน ผมได้รับความรู้ในห้องเรียน รวมทั้งคำสอนจากคุณครูทุกท่านที่มากประสบการณ์ นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนได้พบเพื่อนที่ดี และพวกเราทุกคนต่างมีความทรงจำที่สวยงาม นับเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในช่วงชีวิตของผม เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีวิทยาลัยดุสิตธานี ผมขอกราบขอบพระคุณ คุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งคำสอน แง่คิดในการดำเนินชีวิต และส่งให้ผมเป็นบุคคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพของสังคม ผมขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ครับ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo