สิริกาญจน์ วันเพ็ญ

สิริกาญจน์ วันเพ็ญ

เจ้าของกิจการ | วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สุขสำเร็จด้วยปัญญา คำขวัญที่ก้องดังอยู่ในใจของเราชาวดุสิตธานี เป้าหมายของการศึกษานั้นต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีเสรีทางความคิด ซึ่งตลอด 2 ปีที่ผ่านมา หลายคนอาจจะมองว่าที่นี่คือสถานศึกษาเหมือนที่อื่น ๆ ทั่ว ๆ ไป แต่ดิฉันกลับมองว่าที่นี่เป็นเหมือนสถานที่ฝึกอาชีพ ฝึกให้เราเข้าใจในสิ่งนั้น ๆ อย่างแท้จริง และเข้าใจถึงแก่นของศาสตร์ในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกย่างก้าวจากที่นี่ อบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพัน ความเมตตาที่คณาจารย์มีให้ ทำให้ดิฉันตระหนักอยู่เสมอว่าสถาบันแห่งนี้เป็นมากกว่าสถานศึกษา เป็นสถานที่ที่ทั้งรวมศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดอาชีพที่มั่นคงแก่ตัวเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

ก่อนที่ดิฉันจะตัดสินใจเลือกเรียนระดับมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี ดิฉันได้ค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยหลาย ๆ ที่ที่จะให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และเน้นย้ำเรื่องภาคปฏิบัติที่จะนำไปปรับใช้ได้จริงกับธุรกิจของครอบครัว ซึ่งวิทยาลัยดุสิตธานีสามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม เพราะมีทั้งทฤษฎีในเรื่องต่าง ๆ และภาคปฏิบัติที่ดิฉันได้ลงมือทำด้วยตัวเอง และสามารถนำปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบเจอไปปรับใช้ได้จริง ดิฉันจึงตัดสินใจเลือกที่วิทยาลัยดุสิตธานีแห่งนี้ หลังจากจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี ดิฉันได้นำแนวความคิด และกลยุทธ์ทางการตลาดมาพัฒนาธุรกิจของครอบครัวที่วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อสรรค์สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ และความสามารถอย่างแท้จริงพร้อมทั้งศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และกลับมาใช้บริการที่วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ทต่อไป

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo