สิทธ์ ทวีสิน

สิทธ์ ทวีสิน

กรรมการบริษัท / หุ้นส่วน | บริษัทอนุสสรณ์สินซึ่งทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ / ร้านโซลบาร์

 

ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี ผม สิทธ์ ทวีสิน ขอแสดงความยินดีที่สถาบันของเราได้เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปี อันแสดงให้เห็นว่าสถาบันของเราเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่ทันยุคทันสมัย ในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งแวดวงธุรกิจทุกประเภทล้วนมีการแข่งขันสูง ผู้ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเท่านั้นที่จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวได้

ในส่วนนี้ผมมั่นใจว่า วิทยาลัยดุสิตธานีของเรานี้จะสามารถหล่อหลอมให้ศิษย์ทุกท่านมีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีพอที่จะสามารถแข่งขันในวิชาชีพต่างๆได้อย่างไม่ยาก นอกจากความสามารถในเชิงวิชาชีพแล้ว คุณลักษณะอันเป็นบุคลิกภาพและความคิดอ่านก็สำคัญยิ่ง สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากสถาบันนี้มิใช่เพียงหลักการทักษะทางวิชาชีพ แต่ยังรวมถึงมารยาท ความคิดอ่าน ความเข้าอกเข้าใจ และการรู้จักให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ

ปัจจุบัน ผมเป็นกรรมการบริษัทอนุสรณ์สิน ซึ่งทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และยังเป็นหุ้นส่วนของร้านโซลบาร์ แน่นอนว่าความสามารถในการทำงานและบริหารกิจการส่วนใหญ่ก็มาจากการที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากวิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งช่วงที่เรียนปริญญาตรีการจัดการครัวและภัตตาคารในรุ่น’43 ตลอดจนถึงปริญญาโทในรุ่น 53

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo