ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี Dusit Thani Excellence Centre (DTEC)

ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี (DTEC) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมบริการวิชาการของวิทยาลัยดุสิตธานีให้มีมาตรฐานความเป็นเลิศสูงสุดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ บริษัทฯ ห้างร้าน ธุรกิจ และสาธารณชนที่อยู่ในธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการบินและเรือสำราญ (Hospitality Businesses)

ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี (DTEC) ให้บริการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การอบรมระยะสั้นและระยะปานกลาง (Short & medium courses)

เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านการให้บริการแบบมืออาชีพระดับสูง (Professional hospitality service) ในสายวิชาชีพการท่องเที่ยว (Tourism) การโรงแรม (Hotel) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant & Bar) การบิน (Airline) และเรือสำราญ (Cruise Line)

โดยการอบรมทั้งในแบบห้องเรียนควบห้องปฏิบัติงาน (In-class & Practice rooms) และแบบออนไลน์ (E-learning) ซึ่งมีทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมแบบครั้งเดียว (Stand-alone courses) และหลักสูตรแบบโมดูล (Modular courses) ที่สามารถใช้นับเป็นเครดิตเพื่อต่อเป็นหลักสูตรปริญญาตรีหรืออนุปริญญาได้

โดยหลักสูตรที่เปิดให้บริการครอบคลุมสายงานต่างๆ เช่น

  1. การประกอบอาหาร (Cooking & Culinary Arts) ทั้งอาหารไทย ญี่ปุ่น และตะวันตก รวมทั้งอาหารว่าง เค้กเบเกอรี่ (Cake & Bakery) และของหวาน (Dessert)
  2. หลักสูตรการผสมเครื่องดื่มค้อกเทล (Cocktail) ม้อกเทล (Mocktail) ไวน์ (Wine) และหลักสูตรการชงกาแฟแบบมืออาชีพ (Professional Barista)
  3. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม การบินและเรือสำราญ (Foreign languages for hospitality business)
  4. การจัดการและบริหารสปา (Spa & Wellness operations)
  5. หลักสูตรอบรมแม่บ้าน (Housekeeping operations)
  6. การพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพ (Personality enhancement)
  7. หลักสูตรการจัดการและบริหาร (Hospitality management) เช่น การจัดการโรงแรมและรีสอร์ต (Hotel & Resort management) การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Cost control for food & beverage operations) และการบริหารบุคคล (HR management) เป็นต้น
2. บริการการอบรมในหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์เฉพาะขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Customized corporate training)

ในการให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพ

3. การจัดการแลกเปลี่ยนและหางานให้ผู้ปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะปานกลางทั้งในและระหว่างประเทศ (Domestic & international exchange and traineeship programs)

 

ติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี (DTEC) ได้ที่

วิทยาลัยดุสิตธานี

1 ซอยแก่นทอง (ซอยระหว่างโรงแรม Dusit Princess และ Seacon Square)
ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

โทร: 02 721 8469-72 หรือ 02 361 7811-3 ต่อ 605-612

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo