ศุภมัส ฉัตรวิเศษพรรณ

ศุภมัส ฉัตรวิเศษพรรณ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน |

ในรั้ววิทยาลัยดุสิตธานีตลอดทั้ง 4 ปี ได้สอนวิธีการพัฒนาในด้านภาษา การจัดการเวลา รวมถึงความสำคัญของ grooming ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงานใน hospitality industry และ aviation service ตอนอยู่ปี 3 ได้มีโอกาสฝึกงาน ดีใจที่วิทยาลัยให้ความสำคัญกับตรงนี้มาก ๆ ทำให้เราคุ้นเคยกับการทำงานในสถานที่จริง ทำให้เราตั้งเป้าหมายในชีวิตจริงได้ว่าเรา จะเหมาะกับงานนั้นหรือไม่และสิ่งสำคัญที่สุดคืออาจารย์ที่ปรึกษาตลอดทั้ง 4 ปี ท่าน ดร. ณัฐสินี ที่คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตั้งแต่ในห้องเรียน จนกระทั่งวันสอบสัมภาษณ์กับสายการบิน ท่านอาจารย์ยังเป็น coach ให้ผ่านทางโทรศัพท์ จนประสบความสำเร็จ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo