ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์

ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์

ที่ปรึกษาด้านอาหาร และ Chef and Owner | Chef Table by Chef Art

 

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่จบมาผมยังไม่เคยลืมช่วงเวลาดี ๆ ที่เคยได้ศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานีเลย ผมได้รับการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่ได้สอนจากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นผลดีมากและเป็นสิ่งดี ๆ ที่ติดตัวผมมาจนถึงทุกวันนี้ ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าไม่ได้เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นผมในทุกวันนี้ ที่ ๆ เล็กแต่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ขอบคุณอาจารย์เจริญชัย พิริยะธร อาจารย์คนแรกของผมที่สอนให้รู้ว่าการจะเป็นพ่อครัวที่ดีต้องเป็นอย่างไร และผมเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีแบบอย่างที่ดีแบบอาจารย์ครับ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo