นิรันดร์ ชมภู

นิรันดร์ ชมภู

Cluster Resident Manager | Dusit D2 & Dusit Princess Chiang Mai

 

หลังจากจบอนุปริญญาในสาขาธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากวิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก็เริ่มทำงานในวงการโรงแรมและไม่ได้คิดที่จะศึกษาต่อเลยเนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง

จนช่วงปี 2012 เป็นช่วงที่ชีวิตการทำงานเริ่มอยู่ตัว โดยเฉพาะเรื่องเวลาในการทำงานและการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมระดับ 5 ดาวมากกว่า 15 ปี จึงคิดที่จะศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการจัดการและหลักการบริหารโรงแรม และได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management จากการแนะนำของเพื่อนร่วมรุ่นที่ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยดุสิตธานี เพราะตอบโจทย์เรื่องการศึกษาต่อ ที่มายืนได้ ณ จุดนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย์และวิทยาลัยดุสิตธานีที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ในด้านการโรงแรม ให้มีโอกาสต่อยอดทางการศึกษาและนำเอาความรู้ที่เรียนเป็นแนวทางพัฒนาในการทำงาน จนสามารถทำตามฝันและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้”

ปี 2018 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ Cluster Resident Manager ของ Dusit D2 และ Dusit Princess เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชีวิตและครอบครัว

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo