ณัฎฐินี ปลอดทอง

Nattinee

ณัฎฐินี ปลอดทอง

ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทย | Makro

 

เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วสถาบันเราไม่ได้อยู่ในกระแส เราเลยต้องแกร่งในระดับหนึ่ง ที่จะฝ่าสายตาคนภายนอกว่าเรามาเรียนอะไรที่นี่

หลักสูตรที่เราเรียนทำให้เราทำงานได้รอบด้าน ทำอาหาร บริหาร ไปจนถึงทักษะด้านภาษา ความเป็น “เด็กครัว” ทำให้เราอดทน ติดดิน และมี Service Mind ในลมหายใจ เครื่องแบบที่เราใส่ ทำให้เราเคร่งครัดต่อการแต่งกายอย่างมีกาลเทศะ กฎระเบียบอย่างคนโรงแรม ทำให้เรามีวินัย เคารพกฎระเบียบ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโส เมื่อหลอมทุกอย่างเข้าด้วยกันจึงเป็นเราในวันนี้ และการนำพาตัวเองมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ โอกาสในชีวิต น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

เมื่อถูกถามว่า DTC ให้อะไรกับคุณ “ด้วยระบบการเรียนการสอนด้าน Culinary Arts อย่างเป็นระบบของ DTC โดยเฉพาะในวิชาอาหารแบบตะวันตก ซึ่งมีข้อได้เปรียบจากวัฒนธรรมอาหารที่มีการสืบทอดอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน ดิฉันจึงอยากเห็นการปรับใช้ระบบดังกล่าวในการพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยอย่างลงลึก ดำรงค์อัตลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งในเรื่องตำรับอาหาร วิธีการ และประวัติศาสตร์ความเป็นมา ผสานไปกับการจัดระบบการเรียนรู้ เพื่อทำให้อาหารไทยของเรามีการสืบทอดต่ออย่างถูกต้องและยั่งยืนค่ะ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo