ณนนท์ มีสุวรรณนนท์

ณนนท์ มีสุวรรณนนท์

ตำแหน่ง Revenue Manager – Montara Hospitality

สําหรับผม วิทยาลัยดุสิตธานี แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่า ที่นี่ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติลงมือทำจริง ๆ มากกว่าทางด้านตำราและหนังสือ และนั้นทำให้เด็กที่จบมามีคุณภาพและสามารถทํางานได้อย่างเป็นที่ยอมรับเพราะสายงานโรงแรมและบริการเป็นสายงานแห่งการปฏิบัติ และเชื่อว่าภายในอนาคตอันใกล้ วิทยาลัยดุสิตธานี จะเป็นวิทยาลัยชั้นนําในด้านอุตสาหกรรมบริการ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo