ฐาปกร เลิศวิริยะวิทย์

Thapakorn

ฐาปกร เลิศวิริยะวิทย์

Junior Sous Chef | Celavi Restaurant, Marina bay sand hotel, Singapore

 

ที่ผมมาถึงวันนี้ได้มาจาก 2 เหตุผลดังนี้

  1. วิทยาลัยดุสิตธานี (DTC) ให้ความรู้เชิงลึกทางด้านการปรุงอาหาร วัตถุดิบด้านอาหาร การควบคุมปริมาณวัตถุดิบและการบริหารงานในครัว ยังรวมถึงภาษาอังกฤษที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ผมได้มาถึงจุดนี้ได้
  2. ตัวผมเองหลังจากจบการศึกษาที่ DTC ได้เคยมีโอกาสร่วมทำงานกับเชฟเก่ง ๆ หลายท่านเช่น เชฟเดวิด ทอมสัน แห่งห้องอาหารน้ำ, เชฟปริญ ผลสุข แห่งห้องอาหารน้ำ และ อาจารย์กอบแก้ว นาจพินิจ คุณ Hanuman แห่ง website Thaifoodmaster เป็นต้น ซึ่งในขณะทำงานก็ได้ไปร่วมทำงานกับเชฟและคนอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ที่ประเทศอิสราเอล โปรตุเกสและที่อื่น ๆ

สุดท้ายนี้ผมภูมิใจที่ได้จบจากวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ดีพร้อมในการให้ความรู้เชิงลึกและให้การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ ผมอยากให้ DTC เป็นส่วนสำคัญในการผลิตเชฟที่เก่ง ๆ ให้กับประเทศไทยต่อไป

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo