การเช่าสถานที่

 

Dusit Thani College ให้บริการเช่าสถานที่สำหรับการฝึกซ้อมการประกอบอาหาร เป็นศูนย์สอบเฉพาะทาง การจัดประชุม สัมมนา อบรม นัดเจรจาธุรกิจ จัดกิจกรรมทางการตลาด การถ่ายภาพยนตร์โฆษณา เป็นต้น พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน โดยห้องปฏิบัติการครัวจะได้มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว มีอุปกรณ์การประกอบการอาหารที่ครบครัน ห้องประชุม และห้องเรียน  จะมีระบบฉายภาพด้วยโปรเจคเตอร์ มีระบบเสียงคมชัด พร้อมจัดเตรียมกระดานไวท์บอร์ด ฟลิปชาร์ท เพื่อช่วยให้การนำเสนองานมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดรูปแบบของห้องประชุมและห้องเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถให้ทาง Dusit Thani College เป็นผู้จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกอาหารได้หลากหลายตามงบประมาณที่ตั้งไว้

ห้องสำหรับให้เช่าสถานที่ มีดังนี้
 • ห้องปฏิบัติการครัวตะวันตก รองรับ 6 – 20 Stations
 • ห้องปฏิบัติการอาหารไทย รองรับ 6 – 20 Stations
 • ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ รองรับมากสุด 20 ท่าน
 • ห้องปฏิบัติการงานบริการ F&B รองรับมากสุด 50 ท่าน
 • ห้องสาธิตการประกอบอาหาร(Demo Kitchen) 1 demo station และมีเก้าอี้รองรับมากสุด 40 ที่นั่ง
 • ห้องปฏิบัติการงานบริการส่วนหน้าและงานแม่บ้าน รองรับมากสุด 30 ท่าน
 • ห้องปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม (Wine Bar)1 demo station และมีเก้าอี้รองรับมากสุด 30 ที่นั่ง
 • ห้องแกะสลัก รองรับมากสุด 30 ท่าน
 • ห้องจัดดอกไม้ รองรับมากสุด 30 ท่าน
 • ห้องประชุม มีหลายขนาด รองรับมากสุด 200 ท่าน
 • ห้องเรียน รองรับมากสุด 40 ท่าน

 

โดยทางDusit Thani Collegeเปิดให้บริการการเช่าสถานที่ ทั้ง 2 สถานที่ ดังนี้

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพ

ที่อยู่:1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแคว์),แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี

ที่อยู่: 588/5 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี

1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์), แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

0-2361-7805, 0-2361-7811-3 ต่อ 141-143 และ 204
แฟ็กซ์ 02-721-8476

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo