การตลาดในยุคที่ชีวิตติด Review

ในยุคที่จะซื้ออะไร ไปไหน กินอะไร “ก็ต้องขออ่านรีวิวก่อน” เพราะผู้บริโภคไม่เชื่อในการบอกเล่าของแบรนด์เพียงฝั่งเดียวอีกต่อไป หากแต่เชื่อในคำบอกเล่าประสบการณ์จริงของผู้บริโภคจริงมากกว่า อีกทั้งยังไม่เชื่อมั่นใน Influencer หรือ celebrity ชื่อดังที่ดูแล้วยังไงก็ได้รับค่าโฆษณาแน่ ๆ การที่ผู้บริโภคมองหารีวิวที่มีความจริงใจกว่า ทำให้ Micro Influencer ถือกำเนิดขึ้น

Micro Influencer คืออะไร?
Micro Influencer คือกลุ่มที่มีผู้ติดตามเฉพาะกลุ่มและมีจำนวนไม่มาก ซึ่งการใช้การโปรโมทสินค้าผ่านการรีวิวของ Micro Influencer นั้นจะถูกให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือมากกว่าการตั้งใจโฆษณาผ่าน Influencer หรือ celebrity ชื่อดัง เพราะเนียนกว่า จริงใจมากกว่า อีกทั้ง Micro Influencer มีวิธีสื่อสารถึงจุดเด่นได้ดี และภาษาที่เลือกใช้กับผู้ติดตามเฉพาะกลุ่มนั้นเข้าถึงได้มากกว่า ประหนึ่งว่าฟังรีวิวจากปากเพื่อนสนิทที่มีรสนิยมเดียวกัน ดังนั้นการที่แบรนด์จะเลือกใช้ Micro Influencer จึงควรเลือกใช้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า แน่นอนว่านอกจาก Micro Influencer จะช่วยสร้าง Engegement และความน่าเชื่อถือแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้คือยอดขายที่สูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายคือคนจีน หากแบรนด์สามารถสร้างกระแสของสินค้าผ่านกลุ่ม Micro influencer ของจีนได้ รับรองว่าออเดอร์ถล่มทลายภายในแค่ข้ามวัน สิ่งที่ต้องใส่ใจอีกเรื่องคือ ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ที่มีความแตกต่างกัน ระหว่างจีนกับไทย จึงควรระวังว่าการใช้กลยุทธ์หว่านแหที่เคยเห็นผลในยุคก่อนนั้นคงจะไม่ได้ผลนักในยุคนี้

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo
Lead Magnet - eBook - Slide-In White